Compliance

limango GmbH beschouwt naleving van alle wettelijke en interne bedrijfsvoorschriften als een vanzelfsprekende basis voor elke bedrijfsactiviteit en verwacht niet alleen van al haar medewerkers, maar ook van alle derden die zaken doen met limango GmbH, uitgebreide naleving. Om dit te waarborgen en mogelijke schade te voorkomen, is het belangrijk om compliance-overtredingen in een vroeg stadium op te sporen.

Ook hier zijn we afhankelijk van jouw hulp!

We willen dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen uitdrukkelijk te vragen en aan te moedigen om mogelijke vermoedelijke gevallen te melden. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op overtredingen van de toepasselijke wetgeving, de gedragscode of interne bedrijfsvoorschriften van limango GmbH. Elke melding wordt vervolgens beoordeeld, geëvalueerd en consequent opgevolgd door onze compliance-afdeling. Wilt u een melding doen van een compliance overtreding of vermoedelijk geval? Gebruik hiervoor het digitale klokkenluiderskanaal "SpeakUp". Indien gewenst kan de melding anoniem worden ingediend. Hiervoor is het belangrijk dat je geen gegevens invoert waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Bovendien moet de melding, indien mogelijk, niet worden ingediend via een door de werkgever ter beschikking gestelde computer.

Naar het klokkenluidersportaal "SpeakUp"

SpeakUp (Duits) SpeakUp (English) Daarnaast is het mogelijk om vertrouwelijk contact op te nemen met de Ombudsman: advocaat Dr. Rainer Buchert. Als advocaat is hij onderworpen aan de wettelijk erkende geheimhoudingsplicht en mag hij zonder toestemming geen informatie doorgeven aan derden. Dr. Rainer Buchert, tel: +496971033330 of 06105-921355 email: dr-buchert@dr-buchert.de

6.2 million limango packages per year

* Op basis van de adviesprijs van de fabrikant

** Alle prijsopgaven zijn inclusief belasting en exclusief verzendkosten

ᵃ Bij een minimale bestelwaarde van €15.

ᶜ Alle informatie & voorwaarden op www.limango.nl/invite